ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, για το διαγνωστικό κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.