ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Branding για την εταιρία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχεδιασμός Λογότυπου και εταιρικής ταυτότητας και ιστοσελίδας.