ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ

Σχεδιασμός Λογότυπου ,Packaging προϊόντων και εταιρικής ταυτότητας, για το κρεοπωλείο ΚΕΦΑΛΑΣ.