Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ α.ε.β.ε.

Branding για την εταιρία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ α.ε.β.ε.. Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, μπροσούρας και προωθητικού υλικού.