ΜΠΟΝΤΙΝΑΣ

Branding για την εταιρία Εμπορίου Ειδών Σιδηροχρωματοπωλείου ΜΠΟΝΤΙΝΑΣ. Σχεδιασμός Λογότυπου και εταιρικής ταυτότητας.