ΠΜΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Σχεδιασμός Λογότυπου και εταιρικής ταυτότητας, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Η/Υ & Δικτύωντου Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ.